قابل توجه شرکت کنندگان رشته کاریکاتور: ثبت نام این رشته صرفا از طریق لینک زیر صورت می گیرد:
06.png